Referenser

 

Röster om Radical Collaboration™/Förtroendefullt samarbete

"Radical Collaboration har gett mig metoder och verktyg för att hantera mina 17 ingenjörer och tekniker i förändringsarbete och vardag, så att de kan gå framåt i en positiv anda och med en "win/win-känsla". Genom Radical Collaboration har jag ökat min trygghet i rollen som ledare eftersom jag nu har de här verktygen och metoderna att ta till när det behövs. Man behöver inte känna sig "ställd", det är bara att gå in på kammaren och titta igenom "verktygslådan" efter nåt bra verktyg."

Pierre de Bésche, team-ledare/ingenjör
Landstingsservice/MTA, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

 

"Det här är ett riktigt bra verktyg för att hantera samarbetsproblem. Jag har fått många bra insikter om hur vi människor fungerar och hur man kan använda det i arbetet och annars. Kursen har ett mycket bra upplägg med variation mellan teori och praktik. Monica Breitholtz är en engagerad och karismatisk kursledare, som har enormt mycket erfarenhet. Sedan är hon charmig, rolig och varm också :)"

Anders Strinnholm, VD Ådalshälsan

 

"Utbildningen har gett mig ytterligare reflektioner kring jaget i en för mig okänd grupp, där alla går in med samma förutsättningar. Det är en ypperlig möjlighet att förstå sina egna reaktioner, förstå andras och dra lärdom av dem. Monica har en unik förmåga att avdramatisera det "svåra", det vill säga hon får det att låta enkelt och självklart trots att en situation kan vara ytterst svår. Genom att på ett strukturerat sätt gå igenom svåra situationer skapas en kunskap som ger trygghet. Detta blev oerhört viktigt i min övergång från kollega till chef.

Genom coachningen har jag fått möjligheten att förstå reaktioner och drivkraft i mig som människa och sätta det i perspektiv. Genom att förstå sig själv, de värderingar som är starka i mig (och varför de är starka) tillsammans med att känna till reaktioner som automatiskt uppstår hos mig, utvecklas jag kontinuerligt till en lyckligare människa. Min personliga utveckling stannar inte med mig, utan påverkar alla i min omgivning och speciellt min närmaste familj. Jag känner mig tryggare och stabilare i mig själv än vad jag någonsin gjort, medvetenheten (som så många tar som självklart) att bestämma över sitt liv är en skön känsla!"

Jenny Holmqvist, förvaltningschef
Miljö- och samhällsförvaltningen, Lycksele kommun

 

"Kursen gav mig en bra teknik för att hanterar konfliktsituationer och en djupare förståelse hur dessa uppstår. Genom den fick jag en bra uppstart för ledningsgruppen och har lagt grunden för ett tydligt arbetssätt och rollfördelning. Monica är mycket kunnig i sakfrågan om konflikthantering, direkt och tydlig." 

Heiko Schindelmeiser VD Gerdins Cutting

 

"Kursen gav mig ett verktyg att använda i "verkliga livet" vid möten, förhandlingar, konflikter och så vidare. Monica har en stor styrka i den djupa kunskap hon besitter som bottnar i stor erfarenhet. Hon är flexiblen och kan ta vara på uppkomna diskussioner, olika personers reaktioner och använda det på ett konstruktivt sätt i utbildningen."

Lotta Lind, Tekn. Dr. professor, LindsKAN AB