Om MOBIZ AB

 

Utbildning och dialog för förändring

Monica har arbetat med en systemisk grundsyn sedan 80-talet och under årens lopp utvecklat förmågan att arbeta med reflekterande processer. I samtliga MOBIZ program bygger inlärningen på ökad självkännedom och förmåga att leda sig själv och andra genom individuell reflektion, reflekterande processer i grupp, återkoppling, tester och analyser i grupp, upplevelsebaserade övningar och reflektioner kring eget och andras beteende och upplevelser.

Ledarutvecklingsprogram som baserats på The Human Element™ och Radical Collaboration™ innehåller teamutveckling, ledar- och medarbetarskapsutveckling, förändringsmetodik och processer, handledning, dialogmetodik, coachning, konflikthantering, problemlösning och förhandlingsmetodik, mötes- och beslutsformer.

Kombinationen av kunskaper om åtgärder på strukturell nivå och individuell nivå är det unika med metoderna och möjliggör skapandet av den goda organisationen där människor trivs, samspelar och därmed når maximal produktivitet.

Min erfarenhet är att ledare behöver kunskaper om Intressebaserad och Lösningsfokuserad metodik för problemlösning och konflikthantering. Genom utbildning, coachning och egna reflektioner utvecklas ledarnas förmåga ta vara på egna och andras erfarenheter och att leda utvecklingsarbetet med hänsyn till organisationens, sina egna, medarbetarnas och gruppernas behov.