Förändringsledning

Ledarskap handlar om att kunna kombinera strukturella frågor med hantering av mjuka värden, medarbetare individuellt och grupper.

 

MOBIZ ERBJUDER HELA ELLER DELAR AV FIRO-BASERADE PROGRAM VID FÖRÄNDRINGSLEDNING:

The Human Element är ett intensivt ledarskaps-, individ- och organisations-utvecklingsprogram skapat för att öka individers och hela systems självkännedom och självaktning.

Radical Collaboration syftar till att lära människor förhandla, lösa problem, hantera sina försvar och konflikter med ett vinna-vinna-perspektiv kombinerat med kunskaper från FIRO-teorin.

Costumer Services är ett program som syftar till långvariga och hållbara (kund)relationer.

Alla FIRO-baserade utvecklingsprogram är baserade på teoriavsnitt och upplevelsebaserade övningar som inlärningsmetodik. Vill du veta mer? Läs mer på hemsidan www.thesweden.se 

 

ANDRA PROGRAM OCH METODER:

KIM-metoden är en konstruktiv interaktiv metodik för att skapa nulägesanalyser och detaljerade handlingsprogram för utveckling.

Styrkebaserad förändringsledning är en kompatibel metodik till KIM-metoden som är en teoretisk och upplevelsebaserad metodik för att arbeta med här-och-nu-läget på alla systemnivåer med utgångspunkt från individernas styrkor. Den är även kompatibel med FIRO-programmen.

Utveckla ditt chef och ledarskap och starta utvecklingsprocessen med Chefsutvecklaren – en 360 graders nulägesanalys på ditt ledarskap. Vill du veta mer? Läs mer på hemsidan www.chefsutvecklaren360.se

Analysera arbetsplatsen med Arbetplatsprovaren – ett webbaserat verktyg på flera språk. Arbetsplatsprovaren är en naturlig del i företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Vill du veta mer? Läs mer på hemsidan www.arbetsplatsprovaren.se

 

Skräddarsy ett program som motsvarar era aktuella behov! Tag kontakt för mer information!